Newsletter Registration

Newsletter Registration - Val di Fiemme

Turistická centrála AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEMME SOC.CONS.R.L. jako subjekt, odpovědný za ochranu osobních údajů, vás tímto informuje, že osobní data jsou zpracovávána podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679. Pro přihlášení k odebírání našeho newsletteru je potřebný váš souhlas. Data nebudou dále předávána s výjimkou subjektů, které jsou zvlášť autorizovány pro jejich zpracování. Některé aplikace používané vlastníkem však mohou vyžadovat přenos osobních údajů do USA. Zpracování těchto dat je upraveno v článcích 46 a/ nebo 49 nařízení EU 2016/679, případně povoleno na základě předchozího výslovného souhlasu zúčastněných stran. K výkonu práv stanovených v článku 15 a v souladu s nařízením EU č. 2016/679 stačí kontaktovat správce osobních dat .

Kompletní informace o ochraně osobních dat najdete na: privacy policy