Newsletter Registration

Newsletter Registration - Val di Fiemme

FIRMA TURYSTYCZNA VALLE DI FIEMME SOC.CONS.R.L., jako Administrator danych informuje, że dane osobowe będą przetwarzane przestrzegając ograniczeń oraz warunków określonych w Rozporządzeniu UE nr 2016/679, w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa prośbę dotyczącą zapisania się do usługi biuletynu informacyjnego, po uprzednim wyrażeniu zgody. Dane nie będą rozpowszechniane i będą przekazywane wyłącznie podmiotom specjalnie wyznaczonym i upoważnionym do ich przetwarzania. Pewne aplikacje usług, z których korzysta Administrator mogą jednakże wiązać się z przekazywaniem danych osobowych do Stanów Zjednoczonych. Wyżej wymienione przetwarzanie jest zgodne z prawem na podstawie art. 46 i/lub 49 Rozporządzenia UE 2016/679 lub, jeżeli jest to wymagane, za uprzednią wyraźną zgodą podmiotów zainteresowanych. W celu skorzystania z uprawnień określonych w art. 15 i kolejnych Rozporządzenia UE nr 2016/679 wystarczy zwrócić się do Administratora danych .

Aby zapoznać się z pełnymi informacjami należy przejść do polityki prywatności: privacy policy