VyhledatWebcamPočasíVleky a lanovky
PODMÍNKY A PRAVIDLA
soutěž "Fiemme Smile"

Výherní soutěž „Fiemme Smile“  je organizována Turistickou centrálou Val di Fiemme e Cembra, se sídlem v Cavalese, provincie Trento, Via Fratelli Bronzetti 60, registrovaná u Hospodářské komory Trento, registrační číslo 01901280220, akciový kapitál: € 200.000,00

SMLUVNÍ PARTNER:
Real Web Srl. 

OBLAST:
Všechny státy Evropské unie.

DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:
Výherní soutěž začíná dne 21.12.2023 v 12:00 hodin a končí dne 21.02.2024 ve 24:00 hodin.

SOUTĚŽÍCÍ:
Všichni plnoletí občané s trvalým místem pobytu na území Evropské unie.

CÍLE VÝHERNÍ SOUTĚŽE:
Cílem výherní soutěže je propagace a podpora turistiky turistické destinace Val di Fiemme.

PODMÍNKY ÚČASTI NA VÝHERNÍ SOUTĚŽI:
Účastnit se mohou všichni plnoletí občané a občanky s trvalým místem pobytu v Evropské unii, kteří úplně a pravdivě vyplní účastnický formulář na webových stránkách www.visitfiemme.it (jméno, příjmení a emailovou adresu) a kteří ho odeslali emailem. Soutěž je k nalezení na různých webových stranách.

Registrace do soutěže probíhá vyplněním a odesláním elektronického formuláře (s požadavkem na jméno, příjmení a e-mailovou adresu), který je navržen v závěru úspěšně dokončené hry Val di Fiemme. Hra je založena výhradně na poznávání míst a aktivit v údolí Val di Fiemme, vyžaduje minimum dovedností a její dokončení není nijak spojeno s náhodou nebo losováním.

Každý měsíc bude ze všech účastníků, kteří vyplnili přihlašovací formulář, vylosována jedna cena.
Výherce bude po vylosování vyrozuměn emailem na adresu, kterou uvedli v registračním formuláři.
Následně bude výherce kontaktován pracovníkem Turistické centrály (APT) Fiemme e Cembra kvůli odsouhlasení a ověření osobních dat a pro předání poštovní adresy, na kterou bude výhra zaslána.

PŘEDÁNÍ HLAVNÍCH CEN:
Všichni uživatelé, kteří na konci hry vyplnili registrační formulář, se zúčastní tří slosování podle podmínek stanovených pro slosování a uvedených níže, celkem o 3 poukazy Apt Fiemme a Cembra v hodnotě 200 EUR včetně DPH + 6 VIP vstupenek na závěrečný víkend Tour de Ski 2024 a 2 pobyty+skipasy jako ceny.

Blupixelit shromáždí v uzamčené formě data k soutěži registrovaných účastníků. Data jsou v uzamčené formě kvůli ochraně identity účastníků.

Z těchto dat bude odpovídajícím softwarem vygenerován jeden 3 (tři) výherci a 6 (šest) náhradníků pro první losování a (1) výherce a pět (5) náhradních výherců. Zabezpečený kód výherců pak bude překontrolován organizátorem a poté budou informace o výherci zveřejněna.

Výherce bude prostřednictvím emailu vyrozuměn o výhře za podmínky souhlasu se všemi pravidly.
Výherce bude s plným jménem a příjmením oznámen prostřednictvím emailu všem účastníkům výherní soutěže. Dále bude výherce zveřejněn na webových stránkách Turistické centrály (APT).
Vylosování výherců se děje vždy pod dozorem zástupce nebo zaměstnance Turistické centrály (APT) Fiemme e Cembra.
Výherní soutěž končí zveřejněním výherců..

Důležitá pravidla:

 • Jestliže na základě přešetření jsou osobní data výherce vyhodnocena jako falešná, neidentifikovatelná, nebo pokud data poskytnutá prostřednictvím online formuláře jsou neplatná nebo neexistující, bude jeho výhra odvolána a připadá následnému náhradnímu výherci. Jestliže také jeho data nejsou platná nebo neexistující, potom výhra bude věnována neziskové organizaci, která bude zveřejněna.
 • Pokud jde o software, který se používá k losování, manipulace s ním není možná. Počítač je naprogramován na zcela náhodné losování a účastníkům je v každém případě zaručeno dodržení tohoto principu.
 • Pokud by účastník výherní soutěže, který vyhrál, dal o sobě falešné údaje nebo postupoval v rozporu s pravidly, má organizátor výherní soutěže nebo jím pověřená třetí strana právo na základě vlastního uvážení jeho výhru zrušit. Pořadatel si vyhrazuje právo v rámci platných zákonů nejefektivnějším způsobem  zabránit a odstranit jakoukoliv činnost, snažící se obejít systém a pravidla výherní soutěže.
 • Vítěz výherní soutěže bude vždy informován o výhře prostřednictvím emailu na adresu, kterou zadal při registraci. Následně bude výhra zaslána poštou na adresu, kterou sdělí pracovníkovi pořadatele.
 • Výhry, které si nepřevezme výherce ani náhradní výherce, nebo které nebudou z jakýchkoliv důvodů předány, nepropadnou, ale budou věnovány neziskové organizaci, která bude následně zveřejněna.
 • Platnost výhry s konečnou platností potvrzuje pořadatel po prověření splnění všech podmínek výherní soutěže.
 • K výherní soutěži jsou připuštěny pouze plnoleté osoby.
 • Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit z výherní soutěže každého účastníka, který podvádí, zneužívá nebo porušuje pravidla.
 • Účast na výherní soutěži je nepřípustná pro pořadatele, jeho spolupracovníky a spolupracující partnery.
 • Online systém výherní soutěže je dostupný 24 hodin denně.

CENY A JEJICH SPECIFIKACE:

První losování

 • Tři vouchery v hodnotě 200 €, které lze použít výhradně v rezervačních centrech Apt Fiemme a Cembra, s možností výměny do 15.10.2024, a 6 VIP vstupenek na závěrečný víkend Tour de Ski 2024. Poukázky nejsou směnitelné za hotovost a závisí na dostupnosti vyjádřené rezervačním centrem v době směny.

Druhé a třetí losování

 • Dva pobyty na 2 noci s polopenzí v hotelu 3* Plus nebo 4* pro 2 osoby se 2 dny denního skipasu, k dispozici od 8.1.2024 do 30.3.2024 (kromě 10.2.2024 až 17.2.2024).


CELKOVÁ HODNOTA : € 1865,00

 

PODMÍNKY K VYDÁVÁNÍ VÝHER
Organizátor nebere na sebe žádnou odpovědnost za problémy, špatné spojení, funkční problémy a těžkosti s přihlášením do výherní soutěže.
Výhra není přenosná a nemůže namísto ní být poskytnuto jakékoliv náhradní plnění jako např. peněžní a podobně. Poukazy neopravňují držitele k proplacení služeb, které si na ně objednal.

ODPOVĚDNOST ZA VYUŽITÍ CEN:
Je stanoveno, že pořadatel výherní soutěže v žádném případě nepřebírá odpovědnost za nehody nebo úrazy, způsobené při využití cen výhercem. Dále pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost týkající se služeb, využívaných v době pobytu výherce v místě využívání ceny.

PODMÍNKY LOSOVÁNÍ:
V průběhu trvání soutěže budou na základě kritéria absolutní náhodnosti třikrát vylosováni 3 (tři) výherci a 6 (šest) náhradníků pro první losování a 1 (jeden) výherce a 2 (dva) náhradníci pro druhé a třetí losování z databáze účastníků soutěže.

První losování
Soutěže se mohou zúčastnit pouze uživatelé, kteří vyplnili registrační formulář v době od 21. prosince 2023 od 12:00 do 1. ledna 2024 do 24:00. Losování proběhne do 3 pracovních dnů od data uzávěrky a jména výherců budou oznámena během následujících 7 pracovních dnů.

Vítězkou losování ze dne 1.1.2024 výherní soutěže "Fiemme Smile" je Moreno Basso, Heinz Baier a Desiree Fernando. Převzala si svou výhru v termínu uvedeném v pravidlech soutěže.

Druhé losování
Soutěže se mohou zúčastnit pouze uživatelé, kteří vyplnili registrační formulář od 2. ledna 2024 od 00.00 hodin do 21. ledna 2024 do 24.00 hodin. Losování proběhne do 3 pracovních dnů od data uzávěrky a jméno výherce bude oznámeno během následujících 7 pracovních dnů.

Vítězkou losování ze dne 23.01.2024 výherní soutěže "Fiemme Smile" je paní Daniela Consolini. Převzala si svou výhru v termínu uvedeném v pravidlech soutěže.

Třetí losování
Soutěže se mohou zúčastnit pouze uživatelé, kteří vyplnili registrační formulář od 00.00 hodin dne 22. ledna 2024 do 24.00 hodin dne 21. února 2024. Losování proběhne do 3 pracovních dnů od data uzávěrky a jméno výherce bude oznámeno během následujících 7 pracovních dnů.

Vítězkou losování ze dne 21.02.2024 výherní soutěže "Fiemme Smile" je paní Marina Melandri. Převzala si svou výhru v termínu uvedeném v pravidlech soutěže.

 

Změny podmínek
Turistická centrála (APT) FIEMME e CEMBRA si vyhrazuje plné právo měnit nebo upravovat celý text nebo části textu těchto podmínek, za podmínky, že těmito změnami nebudou v žádném případě dotčena práva účastníků výherní soutěže ve smyslu a znění zákona 430/01, paragraf 10, odstavec č. 4. O všech eventuálních změnách těchto podmínek a pravidel budou účastníci výherní soutěže informováni jejich zveřejněním na webových stránkách www.visitfiemme.it.

Záruky a garance:
a) Podmínky účasti
Podmínky k účasti na výherní soutěži, vytvořené obchodním ředitelem organizátora, jsou ve smyslu a znění paragrafu. 11, DPR 26.10.2001, č.. 430, řádu pro výherní soutěže ke zhlédnutí na webové adrese www.visitfiemme.it.

b) Zacházení s propadnutými výhrami
Výhry, které budou odmítnuty nebo odebrány, připadnou neziskové společnosti "Sportabili", (Via Lagorai 113, 38037 Predazzo, Trento, DIČ 91010010220), ve smyslu a znění paragrafu 10, odstavec 5 des DPR č. 430, 26.10.2001.

c) Ochrana osobních dat
Je třeba konstatovat, že údaje shromážděné organizátorem výherní soutěže "Fiemme Smile", v plném souladu se smyslem a General Data Protection Regulation GDPR a následných novelizací, budou zpracovávány a užívány pro účely související s účastí ve výherní soutěži. Za tímto účelem jsou údaje shromážděné organizátorem předány zplnomocněné firmě Real Web Srl. Via Brennero 120, 381 21 Trento nebo jejímu zástupci, kteří jsou pak plně zodpovědni za zpracování osobních dat v souladu s General Data Protection Regulation GDPR, stejně tak za splnění všech povinností týkajících se výherní soutěže, včetně losování vítěze a ústní komunikace při předávání cen a ukončení výherní soutěže.
Veškeré právní nároky, ve smyslu General Data Protection Regulation GDPR, je nutné vyřizovat písemně na adresu Turistické centrály (APT) Fiemme e Cembra v Cavalese (TN), Via F.lli Bronzetti 60.

d) Zveřejňování
Výherní soutěž bude zveřejněna webových stránkách www.visitfiemme.it a také na internetu (banner, pop-up, stand-alone e-mail, sociální sítě, reklamy).